Margrete Gaski, seniorforsker ved NSDM siden 2014, ble 1.desember tildelt opprykk etter kompetanse til Forsker I, som er en toppstilling på professornivå.

Hennes hovedforskningsfelt er utdanning, rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt, samtkvalitet, ledelse og samhandling i helsetjenesten og organisering og samfunnsøkonomiske analyser av helsetjenester. Opprykket til Forsker I (‘research professor’ på engelsk) synliggjør og bekrefter den brede kompetansen Margrete innehar. Vi i NSDM er glad og stolt på Margretes vegne.

Margrete Gaski