Birgit Abelsen er fra 1.mai ansatt som professor i helsetjenesteforskning ved NSDM. Hun har en ph.d.-grad i helsevitenskap, er cand.scient. i statistikk og har en mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun har bred metodekompetanse og omfattende forskningserfaring. Hennes hovedforskningsfelt er rekruttering og stabilisering av helsepersonell, organisering og finansiering av helsetjenester og reformer i helsetjenesten. Birgit har vært ansatt i NSDM som forskningsleder siden 2013, og vi er glad og stolt over at hun fortsetter hos oss i stilling som professor.

Professor Birgit Abelsen