Fra 1. august har vi et spennende ettårsvikariat som forsker ved NSDM. Vi trenger en kollega som ønsker å arbeide sammen med oss i spesielt to viktige prosjekter i fastlegeordningen: 

  1. Evaluering av forsøket med primærhelseteam i 10 kommuner spredt i hele landet og 3 bydeler i Oslo. 
  2. Følgeforskning av ALIS-Vest prosjektet, som handler om utdanningsstillinger i tilsammen 12 vestlandskommuner.

Vi ønsker oss en medarbeider med kvalitativ forskningskompetanse innen helsevitenskap eller samfunnsvitenskap. Det er ikke umulig at prosjektporteføljen utvides. Det vil tiden vise.

Full utlysning legges ut så snart den er klar, men er du selv på utkikk etter nye utfordringer eller kjenner noen som er det, anbefaler vi å vurdere dette.

Bopel i Tromsø er ikke et krav.