Medisinstudent Mads Rydningen, veileder og Phd. stipendiat Martin Bruusgaard Harbitz og prosjektansvarlig professor Birgit Abelsen starter nå å undersøke vikarlegebruken i distriktskommuner i Norge. Dette er en retrospektiv epidemiologisk studie basert på data fra Fastlegeregisteret fra 2001 til 2020. Studien er finansiert av Norsk medisinstudentforening og Nasjonalt senter for distriktsmedisin, som også er ansvarlig institusjon for studien. Basert på sentralitetsindeksen utviklet av Statistisk Sentralbyrå vil vi analysere og publisere anonymisert informasjon om bruken, utbredelsen og varigheten av vikarleger i distriktskommuner i Norge.

Bruken av vikarleger kan svekke pasientsikkerheten, å føre til en oppstykket helsetjeneste for pasientene. Motsatt gir langvarig lege-pasient-forhold lavere mortalitet, bruk av legevakt og innleggelser på sykehus. Derfor mener vi denne studien er nyttig.

Personvern

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har godkjent databehandlingsplan og personverntiltakene i den planlagte undersøkelsen (ref #702775). Vi har søkt og fått utlevert data fra Fastlegeregisteret (ref #S-D6416AFF). Prosjektet er ansett som av allmennhetens interesse.

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket og kravet om tofaktor autentisering. Data vil bli slettet etter endt prosjekt 01.10.22. Resultatene fra forskningen gjøres åpent tilgjengelig via nettsidene til NSDM og UiT.

Kontakt martin.b.harbitz@uit.no for eventuelle ytterligere spørsmål.

 

Medisinstudent Mads Rydningen

Veileder og Phd. stipendiat Martin Bruusgaard Harbitz

Prosjektansvarlig professor Birgit Abelsen