NSDM har fått en ny, engasjert medarbeider som stiller store spørsmål. Eva Muriel Kibsgaard Nordberg er utdannet lege ved UiO og har en bachelorgrad i sykepleie. Hun flyttet til Lofoten for å gjennomføre turnustjeneste og har siden jobbet som fastlege og kommunelege i Vestvågøy.

– Jeg ønsket meg noe ganske annet for turnustjenesten enn hva jeg hadde kjennskap til som legestudent i Oslo og omegn. I Lofoten har jeg virkelig fått erfaring med bredden i legeyrket.

Det er i allmennmedisin og samfunnsmedisin at Eva kjenner seg hjemme, og nettopp dette gjør at hun nå er blitt en del av NSDM.

– Hva er det egentlig som får primærhelsetjenesten til å fungere godt? Og hvordan samarbeider de ulike profesjonene? Dette er noe av det jeg interesserer meg for.  Som fastlege erfarte jeg dessuten at det kan være vanskelig å få oversikt over all kompetanse som finnes i kommunen, men at det er stort potensial å hente ut når man får kartlagt terrenget litt.

Eva skal fremover jobbe med ALIS-Vest-prosjektet i en deltidsstilling, noe hun gleder seg til.

– Det skal bli spennende å få innsikt i hvilke faktorer som bidrar til å rekruttere ferske fastleger – og like viktig – hva som gjør at de blir værende i jobben.