NSDMs Ingvill Konradsen holdt et foredrag på NTNU Fakultet for Medisin og Helsevitenskap i forbindelse med deres Global Helse serie 2. september. Tema var hennes egne erfaringer fra arbeid gjennom organisasjonen hun startet i år 2000; Prosjekt Haiti, og spesielt erfaringer med krisehåndtering etter flere naturkatastrofer i landet.

NSDM har i flere år hatt et samarbeid med Prosjekt Haiti og har blant annet støttet utvekslingsprosjekter hvor medisinstudenter og nyutdannete leger fra UiT – Norges Arktiske Universitet og studentorganisasjonen “Studenter med Haiti” har hatt opphold i kommunen Saint Louis du Sud. Et resultat av dette samarbeidet er arbeidet med å lage en Action Plan for Health som brukes av de lokale myndighetene.

Et nytt jordskjelv traff Haiti 14 august i sommer, og kommunen Saint Louis du Sud var bare 12 kilometer unna episenteret. Jordskjelvet tok livet av 2200 mennesker, over 13 000 er hardt skadet og ca 130 000 hus er helt eller delvis ødelagt. Vannkilder, veier og infrastruktur er ødelagt. Prosjekt Haiti sin skolecampus og samfunnshus i St Louis du Sud fungerer nå som koordineringssenter for all nødhjelp som ankommer kommunen, hvor ordfører og med-grunnlegger av Prosjekt Haiti Edwin Ceide står for ledelse av dette arbeidet i tett samarbeid med de lokalt ansatte i organisasjonen.

Det haitianske sivilsamfunn ser ut til å ta mye større eierskap i denne katastrofen enn det man tidligere har erfart, og mobiliserer i mye større grad selv ift innsamlinger, utdeling av nødhjelp, og sender egne helseteam til de hardest affekterte områdene i sør. Erfaringene fra jordskjelvet i 2010 og orkanen Matthew i 2016 var at det internasjonale nødhjelpsapparatet ignorerte både nasjonale og lokale myndigheter og dette skapte stor frustrasjon og sinne. Dette vil man nå prøve å unngå så mye som mulig.

To uker etter jordskjelvet ser vi fortsatt at det er enorme behov for mat, vann, medisinsk hjelp og ikke minst å bygge opp igjen husene som er rast sammen.